http://ptp4ever.fr/credit.php?pseudo=nskpop

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

[Vietsub] Running Man ep 74 - Survival Series 2 (Christmas Special)

[IMG]
[Vietsub] Running Man ep 74 - Survival Series 2
{X-Mas Special}
- Running Team -

Translators: snoweun, Khoai Khoai, pull_sujuf, Mokona@360kpop, Alice Han@kshownow
Timers: st4rl0v3, chubbyken, MangoJ, Li[K], LyraHill, chyxchip
Typesetters: mo_love_rain, Vank5o1
Encoder: JiroZhang


Link Download
Fshare (bynguoivodanhbt)
Xem Online
Daily: 1/6::2/6::3/6::4/6::5/6::6/6
goContent: 1/6 :: 2/6 :: 3/6 :: 4/6 :: 5/6 :: 6/6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét