http://ptp4ever.fr/credit.php?pseudo=nskpop

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

[Vietsub] Running Man Ep 35 (Daesung + Yonghwa)

[IMG]
Vietnamese Translators: ohlrabj1501, xiao_jiang210, sad.3be,
e_nh0k_iu_kao_di, daisy711
Editor: Xi`
Timers: vip_no1_1604 + chiphoangtu8x
Typesetter + Encoder: dami90
Brought to you by V.I.P Team @ 360kpop.com

[IMG]

Download
MF: 001 | 002 | 003 | 004
Fshare (bynguoivodanhbt)
Xem Online
DailyMotion: 1/5 :: 2/5 :: 3/5 :: 4/5 :: 5/5
goContent: 1/4 :: 2/4 :: 3/4 :: 4/4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét